Yıldızören Köyü

Yıldızören Köyü

Köyün kurucularının Orta Asya’dan geldiği rivayet edilir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Köyün güneyinde aşağıYıldızörenmahallesibulunmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar yazın 35 kışın 9 hane olan köy ilçeye30 kmdir.

Eski adı Köst'tür. Köyün kurucuları olan Oğuz Türkmenlerin Orta Asya'dan geldiği rivayet edilir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk yerleşim bölgesi bugün "Aşağı Yıldızören" olarak anılan köydür. Daha sonra çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle bazı aileler köyün yaklaşık iki km kuzeyine yerleşerek Yukarımahalle'yi oluşturmuşlardır.